Anden parturnering 2024

29. februar

7. marts

Samlet

Samlet

7. marts

Jonna Hein - Alice Knudsen

203

91

294

Anne Kruse - Lars Kruse

175

88

263

Birgit Gjelstrup - Kate Jensen

172

86

258

Marianne Christensen - Kalle Karlsen

167

77

244

Erna Jeppesen - Jens Ole Mathiasen

150

93

243

Lis Møllgaard - Erik Mathiesen

155

86

241

Grethe Bertelsen - Janne Hartvig Jensen

167

67

234

Annette Johansen - Helga Eriksen

149

84

233