Første parturnering 2024

Samlet

Resultat

11. januar

18. januar

Samlet

Annette Johansen - Helga Eriksen

201

76

277

Grethe Bertelsen - Janne Hartvig Jensen

172

103

275

Lis Møllgaard - Erik Mathiesen

174

96

270

Jonna Hein - Ellen Ravn

179

79

258

Anne Kruse - Lars Kruse

170

82

252

Marianne Christensen - Kalle Karlsen

154

84

238

Erna Jeppesen - Jens Ole Mathiasen

148

81

229

Birgit Gjelstrup - Kate Jensen

146

71

217