Første parturnering 2024

Samlet

Resultat

25. januar

1. februar

Samlet

Jonna Hein - Alice Knudsen

366

95

461

Lis Møllgaard - Erik Mathiesen

363

79

442

Annette Johansen - Helga Eriksen

360

78

438

Grethe Bertelsen - Janne Hartvig Jensen

361

74

435

Anne Kruse - Lars Kruse

338

90

428

Birgit Gjelstrup - Kate Jensen

305

115

420

Marianne Christensen - Kalle Karlsen

300

68

368

Erna Jeppesen - Jens Ole Mathiasen

294

73

367