Medlemmer

E-mail-adresser

Telefon

Mobil

Alice Knudsen

alkn43@gmail.com

 

26 36 05 03

Anne Kruse

skovkrogen@paradis.dk

64 77 16 98

 21 74 36 34

Annette Johansen

annettejo@live.dk

42 96 34 28

Birgit Gjelstrup

bbgjelstrup@gmail.com

21 74 29 84

Erna Jeppesen

ejjj@dlgtele.dk

64 74 14 59

Erik Mathiesen

erikmathiesen1945@hotmail.com

22 97 59 13

Grethe Bertelsen

bertelsengrethe@gmail.com

30 57 71 96

Helga Eriksen

helgaeriksenassens@gmail.com

64 71 17 99

 30 57 71 91

Janne Hartvig Jensen

Jhjensen54@gmai.com

23 60 55 12

Jens Ole Mathiasen

im-jom@privat.dk

 

21 38 96 99

Jonna Hein

jonna.hein@icloud.com

 

20 15 24 11

Kalle Karlsen

Tenia367@gmail.com

29 25 76 99

Kate Jensen

kateirenejensen@gmail.com

 

22 31 67 37

Lars Kruse

skovkrogen@paradis.dk

64 77 16 98

 21 74 36 34

Lis Møllgaard

lismolgaard@gmail.com

 

20 11 20 38

Marianne Christensen

mariannechr41@gmail.com

24 65 26 30